DOLOR CRÒNIC

    TRACTAMENT DEL DOLOR

    (Entre 3 i 4 dies) L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que el dolor és «l’amenaça més gran per a la qualitat de vida a escala mundial». El dolor és un dels principals motius de consulta mèdica i és…

    0
    Based on 0 Review