Prevenció Esquiador

Descripció del tractament

Des de l’aparició de la biomecànica, la prevenció de les lesions de l’esquiador avui és possible.

Les lesions més freqüents en les persones que practiquen esquí són els cops i les contusions, no obstant això, en la pràctica professional es reconeixen una sèrie de lesions típiques de l’esquiador que afecten el genoll, l’espatlla i la mà.

Les causes que poden produir lesions durant la pràctica de l’esquí són diverses:

  • Falta de preparació física. L’esquí és un esport que requereix una bona forma física per combinar resistència, flexibilitat i força.
  • Indumentària o material incorrecte. La bota s’ha d’adaptar anatòmicament al peu, i una vegada ben cordada, ha de permetre mobilitzar els dits, però no el peu ni el taló. Les fixacions s’han d’ajustar en funció del pes i nivell de l’esquiador.
  • Mala qualitat de la neu. És important disposar de planxes amb cantells adequats que permetin el lliscament dels esquís en condicions adverses.
  • Cansament. El cansament i la pèrdua de qualitat de la neu contribueixen a l’augment de les lesions i a la seva gravetat.

Prevenció de les lesions de l'esquiador

El centre Podoactiva Andorra ha aconseguit millorar la prevenció de les lesions de l’esquiador perfeccionant el seu nou estudi biomecànic. Podoactiva Andorra disposa ara d’un sistema innovador que combina les cambres de Younext 4D Motion Capture i el simulador Podoactiva Ski.

Aquest sistema desenvolupat per Podoactiva permet fer reconstruccions tridimensionals en moviment sense col·locar cap marcador sobre el pacient.

Les cambres 4D permeten de forma més precisa la cinemàtica articular. L’especialista pot valorar els rangs de flexió de genolls i de malucs en cadascuna de les fases del desplaçament lateral, amb la qual cosa es poden detectar asimetries en les articulacions. Aquesta tecnologia, patentada a escala mundial per Podoactiva, permet reconstruir un avatar, en el qual apareix l’esquelet del pacient, per visualitzar els graus de flexió de l’esquiador.

Amb aquest simulador, es pot dur a terme una reeducació postural del cos, perquè l’avatar detecta com, quan i on flexiona l’esportista o les ocasions en què no ho fa, fet que permet que es puguin millorar els rangs de moviment de les extremitats i disminuir els impactes en les diferents situacions de l’esquí.

Aquesta tecnologia consta d’unes plantilles «instrumentalitzades» que permeten conèixer la zona exacta on trepitja l’esquiador i la força que imprimeix. L’objectiu és quantificar la càrrega que suporta cada zona dels peus i aconseguir així restablir un funcionament correcte en el gest esportiu de l’esquí, ja que, a través del nostre estudi, s’extreuen dades precises per fer les plantilles d’esquí de Podoactiva.

Inclou
No inclou
Opcionals

A partir de

650 €

Preu del tractament

SOL·LICITA INFORMACIÓ