Tractament del dolor crònic

Descripció del tractament

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que el dolor és «l’amenaça més gran per a la qualitat de vida a escala mundial».

El dolor és un dels principals motius de consulta mèdica i és un dels problemes de salut més freqüents en la població adulta, amb importants repercussions en l’àmbit físic, emocional i socioeconòmic.

El tractament del dolor és complicat, i cada vegada més professionals intenten fer un abordatge integratiu i holístic dels seus pacients.

El tractament del dolor OMEGA ZETA s’enfoca a tractar la persona d’una manera integral, en diferents esferes, de forma holística i combinada.

Omega Zeta ofereix un diagnòstic i tractament del dolor personalitzat utilitzant mètodes i tècniques de diagnòstic i tractament innovadors.

Inclou
No inclou
Opcionals

A partir de

300 €

Preu del tractament

SOL·LICITA INFORMACIÓ