1 Responsable del tractament de les seves dades personals i delegat de Protecció de Dades
a) Responsable del tractament: ANDORRA HEALTH DESTINATION (d’ara endavant, «ADI»), inscrita en el Registre de Societats del Principat d’Andorra amb el número 12789 i en el Registre de Comerç del Principat d’Andorra amb el número 921062 M, i amb número de registre tributari 707941-B i domicili social en: carrer de la Grau, s/n, edifici Prat del Rull, 2a planta, AD500 Andorra la Vella. És la societat responsable del tractament de qualsevol dada personal que vostè ens faciliti mitjançant l’emplenament dels formularis d’informació o sol·licitud que aquesta entitat posa a la seva disposició en el lloc web www.healthdestination.ad o en format paper.
b) Delegat de Protecció de Dades: pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades de ADI mitjançant l’adreça electrònica info@healthdestination.ad.

2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra
En compliment del requerit per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, «LCPD»), i els reglaments que la desenvolupen, ADI l’informa que qualsevol dada personal que ens faciliti passarà a formar part dels fitxers corresponents titularitat de ADI, degudament inscrits en l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

3. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals
3.1.- Finalitats del tractament

ADI podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a) Mitjançant el formulari de contacte que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.healthdestination.adpara que vostè pugui realitzar sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per a dur a terme tots els tràmits o procediments necessaris per a donar curs a aquesta.

b) Mitjançant l’apartat «Butlletí d’informació» que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.healthdestination.ad, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials electròniques així com, en el seu cas, comunicacions comercials per correu postal, relatives als seus serveis i a activitats en general.

c) Mitjançant el formulari de contacte que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.healthdestination.ad, vostè pot sol·licitar subscriure’s als clústers de ACTUA. ADI recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per a dur a terme tots els tràmits o procediments necessaris per a donar curs a aquesta.

d) Mitjançant el formulari de contacte «Per a iniciar el teu projecte», que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.healthdestination.ad perquè pot realitzar sol·licituds d’informació o consultes, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per a dur a terme tots els tràmits o procediments necessaris per a donar curs a aquesta.

e) Mitjançant el formulari de contacti «Barcelona Tech City», que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.healthdestination.ad perquè vostè pugui realitzar sol·licituds d’informació o consultis, aquesta entitat recollirà i tractarà els seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per a dur a terme tots els tràmits o procediments necessaris per a donar curs a aquesta.

f) Mitjançant el formulari de contacte «La Mêlée», que ADI posa a la seva disposició en el lloc web www.healthdestination.ad perquè vostè pugui realitzar sol·licituds d’informació o consultes, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per a dur a terme tots els tràmits o procediments necessaris per a donar curs a aquesta.

3.2.-Base jurídica del tractament

El tractament es realitza de conformitat amb el consentiment eventual que vostè hagi atorgat, segons el cas. Vostè pot retirar aquest consentiment quan ho desitgi, a pesar que, igualment, aquesta retirada faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud.

3.3.- Termini de conservació de les dades personals

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquest document. Posteriorment, les seves dades personals es conservaran durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable.

Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions internacionals (transferències internacionals)

4.1.- En cas que sigui necessari, per a aconseguir les finalitats esmentades anteriorment, les seves dades personals podran comunicar-se a les categories de destinataris següents:

a) Proveïdors de serveis de ADI que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, segons les instruccions de ADI i de conformitat amb aquesta política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat; i,

b) Tercers que no tinguin relació amb ADI, si ADI identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; (2) fer complir els termes i condicions del producte o servei adquirit, inclosa la recerca de possibles violacions, i (3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

4.2.- ADI no realitza transferències internacionals de dades personals de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (d’ara endavant, «RGPD»).

Drets en relació amb les seves dades personals

En compliment de la LCPD, i els reglaments que la desenvolupen, ADI l’informa que, per a exercir els drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, reconeguts per aquesta normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça electrònica info@healthdestination.ad, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, al marge dels drets anteriors, també podrà exercir els següents drets:

– dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades, dret a oposar-se al tractament;

– en els casos en què el tractament es basi en el seu consentiment, el dret a retirar aquest consentiment sense que això afecti la licitud del tractament de les dades basades en el consentiment previ a la seva retirada; i

– dret a interposar una reclamació davant una autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Vostè podrà exercir els drets anteriors enviant una comunicació escrita i signada a l’adreça electrònica info@healthdestination.ad, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-s’a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

6. Seguretat
ADI li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori o accés no autoritzat.

Canvis en la política de privacitat

La present política de privacitat està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment. Per l’anterior, li recomanem que la consulti regularment.

Última actualització el 31 de juliol del 2020.